e-commerce polska covid - mediaphilia.pl

ZPP: e-commerce to szansa dla małych i średnich firm

Nieco ponad 60 proc. firm ankietowanych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w lutym tego roku prowadzi sprzedaż online – wynika z opublikowanego w tym tygodniu przez ZPP raportu. Około jedna trzecia firm, które nie prowadzi obecnie tego rodzaju działalności, myśli o jej rozpoczęciu w ciągu najbliższego roku. To pokazuje jasno, jak wielki wpływ na prowadzenie biznesu w sieci wywarła pandemia koronawirusa – ale nie tylko, bowiem liczą się również megatrendy.

Popyt na e-commerce ze strony konsumentów wciąż nie został zaspokojony – ocenia ZPP. Polskie firmy mają więc pole do rozwoju, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że najrzadziej prowadzenie sprzedaży online dotyczy firm o najdłuższym stażu na rynku, tj. działających dłużej, niż 10 lat.

Przedsiębiorstwa takie – jak ocenia ZPP – rzadziej czują potrzebę sprzedaży online, gdyż przeważnie bazują na stałej grupie kontrahentów i gronie wiernych konsumentów. Firmy te jednak nie unikną wyzwań stawianych przez transformację cyfrową – pandemia zmieniła świat konsumpcji na zawsze.

Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców czas koronawirusa udowodnił, że sprzedaż online nie zawsze jest wystarczającym remedium na biznesowe problemy wywołane kryzysem covidowym. 27 proc. firm bowiem mimo wdrożenia tego kanału odnotowało spadek sprzedaży, a wzrost – jedynie 30 proc.

ZPP zwraca uwagę, że negatywne wyniki części przedsiębiorstw można tłumaczyć negatywnymi nastrojami wśród konsumentów – w czasie pandemii znacząco wzrosły nasze obawy dotyczące budżetu domowego oraz wypłacalności. W ocenie organizacji, jednocześnie czas koronakryzysu zmienił nasze nawyki zakupowe na trwałe – zatem, jak czytamy w raporcie podsumowującym badanie, „z dużym prawdopodobieństwem po ustaniu trwającego okresu niepewności, konsumenci chętniej niż przed pandemią będą sięgać po produkty sprzedawane kanałami e-commerce, co spowoduje poprawę wyników pozostałych firm”.

Firmy, które nie prowadzą działalności e-commerce, postrzegają przeszkody w prowadzeniu sprzedaży przez internet inaczej niż te przedsiębiorstwa, które z tego kanału korzystają – wynika z badania.

Zdaniem spółek oferujących swoje produkty w sieci problemem, który wiąże się ze sprzedażą online, jest przede wszystkim nieuczciwa konkurencja oraz odsetek niedokończonych zamówień (porzuconych koszyków).

W opinii firm, które nie sprzedają online, największą przeszkodą wydaje się kwestia obsługi zwrotów zamówień.

Firmy, które prowadzą sprzedaż w sieci, uzyskują z tego kanału średnio 50 proc. swoich przychodów – twierdzi ZPP. Niemal połowa z nich działa wyłącznie na rynku krajowym, a nieco ponad połowa – również, albo wyłącznie na rynkach zagranicznych. Najwyższy odsetek firm, które angażują się w działania na zagranicznych rynkach e-commerce, znajdziemy w branży produkcji. To również przedsiębiorstwa większe, które są obecne na rynku od dłuższego czasu. 40 proc. firm, które działają w internecie tylko na rynku krajowym przyznaje natomiast, że w planach ma rozciągnięcie swojej sprzedaży również na rynki zagraniczne – wynika z ankiety.

ZPP szacuje, że handel w sieci jest największą szansą dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – dzięki stosunkowo niskim kosztom zatrudnienia i produkcji, firmy te mają możliwość konkurencji cenowej z zachodnimi przedsiębiorstwami.

Kluczowym czynnikiem, który będzie decydował o budowie rzeczywistej przewagi na rynku, jest według ZPP otwartość polskich firm na nowoczesne rozwiązania technologiczne, m.in. służące do analizy potrzeb klienta, jak i np. na wdrożenie sztucznej inteligencji, która będzie potrafiła oddziaływać na wybory konsumenckie i przekładać się na realne zwiększenie sprzedaży.

W badaniu ankietowano 353 firmy, a samą ankietę przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2021 r.