zielone zaświadczenia cyfrowe paszport covidowy ue - mediaphilia.pl

Zielone zaświadczenia cyfrowe – nowy pomysł Unii Europejskiej na powrót do normalności po pandemii

Komisja Europejska zaproponowała dziś system zielonych zaświadczeń cyfrowych, który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19. Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą one dostępne nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Będą zawierały kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczenia.

Ponadto, KE zobowiązała się do stworzenia portalu, który umożliwi weryfikację zaświadczeń i wszystkich innych dokumentów na terenie całej Unii Europejskiej i pomocy państwom członkowskim we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych, które mają posłużyć jako pomoc w powrocie do normalności po pandemii.

Decyzja o tym, z których ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego można zwolnić podróżnych, pozostanie w gestii państw członkowskich, jednak zwolnienia te będą musiały być stosowane jednakowo względem wszystkich podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe.

W rozporządzeniu opisującym zielone zaświadczenia cyfrowe określono główne filary, na których ma opierać się ich system.

 1. Zaświadczenia mają być bezpłatne i dostępne dla wszystkich obywateli i obywatelek UE
  • Zielone zaświadczenie cyfrowe będzie obejmowało trzy rodzaje zaświadczeń: zaświadczenia o odbytym szczepieniu, zaświadczenia o wyniku testu (test NAAT/RT-PCR lub szybki test antygenowy) oraz zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.
  • Zaświadczenia będą wydawane w formie cyfrowej lub papierowej. Obie te formy będą opatrzone kodem QR, który zawiera najważniejsze informacje, a także podpisem cyfrowym potwierdzającym, że zaświadczenie jest autentyczne.
  • Komisja stworzy portal i wesprze państwa członkowskie w pracach nad stworzeniem oprogramowania, za pomocą którego odpowiednie władze będą mogły weryfikować podpisy na wszystkich zaświadczeniach w całej UE. Żadne dane osobowe umieszczone na zaświadczeniu posiadacza nie opuszczą portalu ani nie będą zatrzymywane przez państwo członkowskie przeprowadzające weryfikację.
  • Zaświadczenia będą dostępne bezpłatnie. Będą wydawane w języku urzędowym lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.
 2. Niedyskryminacja:
  • Wszystkie osoby – zaszczepione i niezaszczepione – powinny odnieść korzyści z systemu zielonych zaświadczeń cyfrowych podczas podróży po UE. Aby zapobiec dyskryminacji osób, które nie są zaszczepione, Komisja proponuje stworzenie nie tylko interoperacyjnego zaświadczenia o szczepieniu, ale również zaświadczenia o wyniku testu w kierunku zakażenia COVID-19 i zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.
  • Takie samo prawo dla podróżnych posiadających zielone zaświadczenie cyfrowe – jeżeli państwa członkowskie uznają dowód szczepienia jako uzasadnienie odstąpienia od stosowania ograniczeń motywowanych względami zdrowia publicznego, takich jak poddanie się testowi lub odbycie kwarantanny, będą one zobowiązane do uznawania, na tych samych warunkach, zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w ramach systemu zielonych zaświadczeń cyfrowych. Obowiązek ten ograniczałby się do szczepionek, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE, ale państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o dodatkowym dopuszczeniu innych szczepionek.
  • Powiadomienie o innych środkach – jeżeli państwo członkowskie nadal wymaga od posiadaczy zielonego zaświadczenia cyfrowego poddania się kwarantannie lub testowi, musi powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić stosowanie takiego środka.
 3. Mają przechowywać wyłącznie istotne informacje i bezpieczne dane osobowe:
  • Zaświadczenia będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki/wyniku testu/powrotu do zdrowia oraz niepowtarzalny identyfikator zaświadczenia. Dane te można sprawdzić jedynie w celu potwierdzenia i zweryfikowania autentyczności i ważności zaświadczeń.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zielone zaświadczenia mają być rozwiązaniem tymczasowym. Zostanie ono zawieszone, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia w związku z COVID-19.