Wielka Brytania rozważa wprowadzenie własnej cyfrowej waluty - mediaphilia.pl

Wielka Brytania rozważy stworzenie własnej cyfrowej waluty

Wielka Brytania w poniedziałek zapowiedziała utworzenie rady, której głównym celem będzie zbadanie wszelkich aspektów stworzenia i wdrożenia własnej, kontrolowanej przez Bank Centralny i rząd cyfrowej waluty. W podobnym kierunku – o czym informowaliśmy – idą Chiny.

Zespół, który ma składać się z przedstawicieli rządu oraz Banku Centralnego, będzie rozmawiał ze wszystkimi interesariuszami i analizował korzyści, jak i ryzyko wynikające z wdrożenia własnego cyfrowego pieniądza. W zamyśle miałyby posługiwać sie nim gospodarstwa domowe, ale i firmy. Cyfrowa, brytyjska waluta nie ma również szans na wyparcie tradycyjnego pieniądza – urzędnicy sektora finansowego już zapowiedzieli, że jeśli powstanie, będzie istnieć obok funta szterlinga i tradycyjnych depozytów bankowych.

Obecnie oprócz Wielkiej Brytanii i Chin możliwość wprowadzenia własnych cyfrowych walut rozważają m.in. Rosja, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria i Słowacja. W Stanach Zjednoczonych i Australii rozważane są możliwości wdrożenia takiego projektu, a własną cyfrową walutę wdrożyły do tej pory jedynie Bahamy.