Tradycyjne środki przekazu, takie jak prasa drukowana, w ostatnich latach straciły mocno na znaczeniu ustępując miejsca dziennikarstwu cyfrowemu. Według byłej redaktor naczelnej amerykańskiego dziennika „USA Today” Joanne Lipman, dziennikarze stracili lwią część swoich dochodów a odpowiedzialne za to są przede wszystkim wielkie firmy, takie jak Google czy Facebook. (więcej…)