Czy sztuczna inteligencja może podejmować lepsze decyzje niż politycy - mediaphilia.pl

Czy sztuczna inteligencja może podejmować lepsze decyzje niż politycy?

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało zaskakująco wielu Europejczyków, którzy wzięli udział w ankiecie prywatnego uniwersytetu IE z hiszpańskiej Segowii. Jedna czwarta badanych stwierdziła, że wolałaby, aby za tworzenie nowych regulacji prawnych odpowiadali nie politycy, a sztuczna inteligencja. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych uważa, że rozwój nowych technologii stwarza wiele zagrożeń, m.in. na rynku pracy.

Continue reading →