Andrzej Krawczyk

1 post
Prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk od wielu lat zajmuje się badaniem zjawiski na styku pola elektromagnetycznego i materii ożywionej. Jego badania koncentrują się na zastosowaniu pola elektromagnetycznego w medycynie, a także na ocenie wpływu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych na środowisko. Jest autorem wwielu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu książek. Jest pracownikiem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz profesorem wizytującym w Maribor University w Słowenii i w Doshisha University w Kioto, w Japonii.