Rozpoczęły się konsultacje ws. regulacji pracy na platformach cyfrowych

Komisja Europejska rozpoczęła dziś pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących możliwych sposobów poprawy warunków pracy osób, które świadczą usługi za pośrednictwem cyfrowych platform, takich jak np. Uber.

Liczba osób, które pracują za pośrednictwem platform i aplikacji wciąż rośnie. Platformizacja to z kolei zjawisko, które dotyka wielu bardzo zróżnicowanych sektorów gospodarki.

Jakkolwiek zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa platformy mogą pozwalać pracownikom i pracownicom na większą elastyczność i rosnące szanse znalezienia sposobu zarabiania, to jednak w bardzo wielu przypadkach praca zapośredniczona przez platformy internetowe to niepewność zatrudnienia, brak przejrzystości ze strony podmiotów kontrolujących tego rodzaju platformy, a takze nierównowagi w ustaleniach umownych.

Osoby świadczące pracę za pośrednictwem platform nie mają dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż najczęściej nie dotyczą ich przepisy regulujące prawo pracy. Wyzwaniem jest również bezpieczeństwo – m.in. dlatego, że operatorzy platform bardzo często unikają odpowiedzialności za wypadki podczas świadczenia obowiązków z wykorzystaniem platformy. Według KE trudnymi zagadnieniami są również transgraniczny charakter tego typu pracy a także kwestia zarządzania algorytmicznego.

Kryzys związany z koronawirusem przyspieszył transformację cyfrową na rynku wewnętrznym oraz rozwój modeli gospodarczych opartych na platformach. Niektóre platformy odegrały ważną rolę w zapewnianiu dostępu do usług w okresie izolacji. Jednocześnie kryzys sanitarny dodatkowo uwypuklił trudną sytuację osób pracujących w sektorach takich jak gospodarka oparta na platformach, zarówno pod względem narażenia na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jak i ograniczonego dostępu do ochrony socjalnej i świadczeń społecznych.

„Era cyfrowa otwiera ogromne możliwości dla przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli. Platformy mogą pomóc nam w znalezieniu nowej pracy i poszukiwaniu nowych pomysłów biznesowych. Jednocześnie musimy zadbać o uwzględnienie naszych europejskich wartości w gospodarce cyfrowej. Musimy zagwarantować, aby te nowe formy pracy były zrównoważone i sprawiedliwe” – oceniła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Celem pierwszego etapu konsultacji z partnerami społecznymi jest zachęcenie europejskich partnerów społecznych do wyrażenia opinii na temat potrzeby podjęcia przez UE działań na rzecz poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz kierunku takich działań. Kwestionariusz będzie dostępny przez co najmniej sześć tygodni.

„W środku transformacji cyfrowej nie możemy zapominać o podstawowych zasadach naszego europejskiego modelu społecznego. Powinniśmy jak najlepiej wykorzystać potencjał cyfrowych platform pracy związany z tworzeniem miejsc pracy, dbając jednocześnie o godność osób pracujących za ich pośrednictwem, szacunek dla takich osób oraz ich ochronę” – ocenił z kolei komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit. „Opinie partnerów społecznych w tym zakresie będą miały kluczowe znaczenie dla wypracowania zrównoważonej inicjatywy na rzecz pracy za pośrednictwem platform internetowych w UE” – dodał.

Inicjatywa ustawodawcza dotyczącą poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform znalazła się w programie działań Komisji Europejskiej na rok 2021 i ma zostać do końca bieżącego roku sfinalizowana. Wcześniej w swoich wytycznych politycznych przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podkreślała, że cyfrowa transformacja przynosi szybkie zmiany, które mają wpływ na nasze rynki pracy. Polityczka zobowiązała się do rozważenia możliwości poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych