W Niemczech zaproponowano właśnie nowelizację prawa, z którego skorzysta 19 rodzajów służb działających w Niemczech na poziomie federalnym. Zobowiąże ono dostawców usług internetowych do instalacji oprogramowania szpiegującego na praktycznie każdym urządzeniu elektronicznym aktywnym w kraju.


Chodzi tu o system FinFly ISP dostarczany przez firmę FinFisher. Celem zmian prawnych ma być oczywiście ułatwienie pracy organom ścigania, które coraz częściej narzekają na trudności dochodzeniowe spowodowane brakiem dostępu do danych z urządzeń elektronicznych.

W praktyce dostawcy internetu w Niemczech w myśl nowelizacji mieliby być zobowiązani do użycia w centrach przetwarzania danych rządowego sprzętu, który byłby wykorzystywany do przesyłania pozyskiwanych o komunikacji elektronicznej danych na serwery należące do zainteresowanych nimi służb, a dopiero później do właściwych odbiorców np. poczty elektronicznej czy wiadomości wysyłanych przez komunikatory.

Również dostawcy internetu byliby odpowiedzialni za dystrybucję FinFly ISP na urządzeniach końcowych użytkowników ich usług. System ten jest w Niemczech wykorzystywany przez organy ścigania co najmniej od 2011 roku. Służył do przechwytywania m.in. takich danych jak informacje służące do logowania się w usługach cyfrowych, z jego użyciem można było również zdalnie umieścić na określonych urządzeniach oprogramowanie szpiegujące. Szerzej możliwości tego systemu opisuje broszura, której treść ujawnił portal WikiLeaks.