organizacje pozarządowe apelują do samorządów o nieprzekazywanie danych - mediaphilia.pl