koronawirus sztuczna inteligencja dubaj - mediaphilia.pl

Koronawirus: sztuczna inteligencja w Dubaju zdecyduje, czy wyjście z domu było niezbędne

Policja w Dubaju zaczęła korzystać narzędzi sztucznej inteligencji, która decyduje, czy wyjście z domu podczas pandemii koronawirusa i nałożonych w związku z nią obostrzeń istotnie było konieczne – na podstawie danych zawartych w pozwoleniu na przemieszczanie się i faktycznej trajektorii ruchu.

W Dubaju obecnie przemieszczanie się mieszkańców regulowane jest przez okres dwóch tygodni, a poruszać się poza domem można jedynie w przypadku niezbędnych potrzeb oraz realizacji celów zawartych w wydawanych przez władze pozwoleniach (umożliwiających np. dostanie się do pracy w zakładzie zlokalizowanym w konkretnym miejscu).

Według dyrektora departamentu ruchu policji w Dubaju Saifa Muhaira Al Mazruiego, system jest zdolny do rozpoznawania osób, które poruszają się bez rzeczywistej, uzasadnionej życiowo potrzeby. W przypadku nieprawidłowego orzeczenia o złamaniu nałożonych przez władze ograniczeń, osoba chcąca unieważnić nałożoną karę powinna na dowód swojej niewinności zachować dowód rzeczowy, np. paragon ze sklepu świadczący istotnie o tym, że wyjście z domu służyło uzupełnieniu żywności w domu. Al Mazrui dodaje jednak, że osoby wychodzące po zakupy powinny pamiętać o tym, by kupić właściwą ilość produktów i nie wychodzić po sprawunki codziennie.

Ograniczenia przemieszczania się ludności w Dubaju mają pomóc nie tylko w zahamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa z osoby na osobę, ale także umożliwić sterylizację całego terytorium, która ma zostać przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni.