Ruszyły prace grupy roboczej do ochrony dzieci w internecie - mediaphilia.pl

Ruszyła Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie

W Ministerstwie Cyfryzacji ruszyły prace Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie. Pierwsze spotkanie zespołu, w którym wzięli udział eksperci i ekspertki różnych instytucji, organizacji i firm zajmujących się nowymi technologiami oraz edukacją i ochroną dzieci.

„Cel mamy jeden. Ograniczyć zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie” – powiedział szef MC. „Realizując to zadanie chcemy skorzystać z doświadczenia wszystkich, którym ten temat jest bliski” – dodał minister Marek Zagórski.

Grupa powstała na mocy sygnowanej w październiku ubiegłego roku Deklaracji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci, którą podpisali m.in. przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, mediów oraz administracji publicznej. Według Zagórskiego działanie zespołu ma pomóc wypracować odpowiednie działania służące ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami oraz negatywnymi zjawiskami i zachowaniami w internecie.

Pierwsze obrady grupy były poświęcone zagadnieniom w obszarach wysiłków różnych interesariuszy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, sposobom na minimalizację zagrożeń oraz temu, jak dzieci i młodzież mogą czerpać korzyści z przebywania w internecie.

Informacje o pracach grupy Ministerstwo Cyfryzacji podaje w ramach kampanii #niezagubdzieckawsieci realizowanej wspólnie z NASK. Celem kampanii jest edukacja rodziców i opiekunów, podpowiadanie im jak mądrze – ramię w ramię – iść z dzieckiem przez wirtualny świat. W ramach kampanii do tej pory opublikowano cztery poradniki przeznaczone dla rodziców dzieci i młodzieży korzystających z internetu.