Mediaphilia.pl - w zawodach technologicznych wciąż pracuje bardzo mało kobiet