Jedyny w Polsce serwis o internecie, prywatności i mediach społecznościowych pisany z perspektywy technologicznej, humanistycznej i społecznej

Komisja Europejska poparła firmę Google, która walczy przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko propozycji Francji, aby prawo do bycia zapomnianym rozszerzyć poza granice Unii Europejskiej.

Zdaniem Komisji, globalne zastosowanie tego prawa rozciągnęłoby unijne przepisy dotyczące prywatności poza ich pierwotnie zamierzony przez ustawodawcę zakres. Tym samym Komisja przychyliła się do części argumentów przedstawionych przez prawników firmy Google.

Nie widzimy eksterytorialności w zastosowaniu unijnego prawa ochrony prywatności (GDPR/RODO – red.) – powiedział cytowany przez dziennik Wall Street Journal prawnik reprezentujący Komisję Europejską Antoine Buchet. Trudno jest intelektualnie wejść w tę logikę i nadać efekt usunięcia (danych – red.) – dodał.

Czym jest prawo do bycia zapomnianym?

Obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej prawo do bycia zapomnianym pozwala wszystkim osobom fizycznym wnioskować o usunięcie z wyników wyszukiwania (np. z użyciem wyszukiwarki Google) danych osobowych, takich jak adres zamieszkania danej osoby lub informacje dotyczące czyjejś kryminalnej przeszłości.

Historia prawa do bycia zapomnianym sięga jednak roku 2014, kiedy Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE wydała wyrok w sprawie Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González stwierdzając w sentencji, że osoba, której dotyczą dane, ma prawo do tego, aby dana dotycząca jej informacja nie była już, w aktualnym stanie rzeczy, powiązana z jej imieniem i nazwiskiem poprzez listę wyświetlającą wyniki wyszukiwania mającego za punkt wyjścia to imię i nazwisko.

Google Prawo do bycia zapomnianym Mediaphilia

Fot. https://www.flickr.com/photos/mjmonty/

Tło sprawy – Francja vs Google

Oświadczenie KE nastąpiło w związku ze złożonym przez firmę Google odwołaniem od wydanego w 2015 r. przez francuską Krajową Komisję ds. Informatyki oraz Wolności – CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych – odpowiednik polskiego UODO) nakazu rozszerzenia prawa UE do bycia zapomnianym na wszystkie strony internetowe, bez względu na to w jakim regionie świata są one dostępne.

Prawnicy CNIL uważają, że globalne wdrożenie unijnego prawa do bycia zapomnianym jest jedynym sposobem zapewnienia przestrzegania prawa europejskiego.

Prawnik francuskiego regulatora Jean Lessi powiedział, że możliwe jest ominięcie technologii geolokalizacyjnej, którą Google obecnie wykorzystuje w celu ograniczenia stosowania tego prawa tylko do regionu Europy. Według niego dane osobowego Europejczyków zasługują na ochronę z mocy prawa unijnego, nawet jeśli dostęp do nich jest uzyskiwany spoza regionu UE.

Do tej pory stanowisko CNIL uzyskało poparcie ze strony rządu francuskiego oraz austriackiego.

W ubiegłym tygodniu sędziowie Trybunału UE wysłuchali liczne grono osób, w tym prawników z CNIL, Google, a także przedstawicieli grup działających na rzecz praw człowieka, którzy obawiają się nadużywania unijnego prawa do bycia zapomnianym przez autorytarne rządy spoza Unii Europejskiej.

Jeśli europejskie organy regulacyjne będą mogły powiedzieć Google’owi, aby usunął wszelkie odnośniki do strony internetowej, to będzie to tylko kwestią czasu, zanim kraje takiej jak Chiny, Rosja i Arabia Saudyjska zaczną robić to samo – powiedział cytowany przez agencję AFP dyrektor wykonawczy organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka Article 19 Thomas Hughes.

W 2016 r. CNIL ukarał Google grzywną w wysokości 100 tys. euro za nieprzestrzeganie przepisów prawa do bycia zapomnianym. Google odwołało się od tej decyzji do francuskiego Sądu Najwyższego, który z kolei zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wydanie stosownej opinii.

Według firmy Google, stosowane przez nią prawo do bycia zapomniany” jest już wdrożone we Francji i skuteczne w ponad 99 proc. przypadków wyszukiwań. Jak podaje WSJ, od 2014 r. Google otrzymało 722 tysięcy wniosków o usunięcie ponad 2,7 mln linków z wyszukiwań.

 

Zdjęcie w nagłówku: NASA

// Ronald Muroń Więcej wpisów

Specjalizuje się w prawnych aspektach technologii informatycznych. Interesuje się stosunkami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym oraz tematyką gospodarczą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *