Facebook otworzy oczy na zdjęciach – MEDIAPHILIA

Facebook exGAN otworzy oczy na zdjęciach - MEDIAPHILIA

technologia exGAN w działaniu w porównaniu z technologią Adobe